Nøkkelpersoner i BMS

Magne Myhre

Stilling: Daglig leder
Tlf: 91 37 06 72
Epost: magne@myhreogsonn.no

Lars Martin Myhre

Stilling: Lagleder
Tlf: 91 10 97 77

Terje Myhre

Stilling: Lagleder
Tlf: 91 84 82 42